duurzaamheid

duurzaamheid is een sociale maatstaf die betrekking heeft op de veerkracht, politieke onafhankelijkheid en sociale bijdrage van een entiteit. De milieukwesties worden bij de heup gecombineerd met duurzame ontwikkeling die een juist evenwicht tussen de milieukwesties en de commerciële activiteiten van de entiteit bevordert.

Duurzame mobiliteit is een sociale maatstaf die de alfabetisering, betaalbaarheid en deelname van milieuvriendelijke producten en exploitanten aan duurzame ontwikkeling bevordert.

Om enkele voorbeelden te noemen: er zijn aanzienlijke stappen gezet om natuurlijke hulpbronnen te behouden en emissies effectiever te beheren.

Autofabrikanten zijn begonnen met het installeren van apparaten om luchtvervuiling te meten en te beheersen. Meestal is dit aangesloten op de katalysator van een voertuig. Dit apparaat heeft de vorm van een sensor die aan de uitlaatpijp is bevestigd. Het nut van het apparaat is om het niveau van schadelijke verontreinigende stoffen te controleren die door de motor in de atmosfeer worden uitgestoten. Verdere ontwikkelingen zoals grotere monitoren en effectievere ontwerpen zullen helpen om de schadelijke stoffen die in de lucht vrijkomen verder te beperken.

Grotere monitoren of meetapparatuur kunnen direct op het voertuig of de motor worden geïnstalleerd om de hoeveelheid schadelijke gassen uit de motor te analyseren. De bijproducten van de verbranding zijn een combinatie van waterdamp en koolstofdioxide. Het niveau van deze schadelijke gassen in de lucht heeft gevolgen voor omwonenden.

Eigenaars van zware dieselmotoren in combinatie met hun emissiecontroleapparatuur kunnen de bevredigende prestaties van de motor blijven behouden, zonder de last van extra testen. Verdere ontwikkelingen in de automobiel- en landbouwsector maken het voor exploitanten van zwaar materieel mogelijk om hun materieel te blijven laten werken op de versnelling van de emissienormen.

Werkmaatschappijen voor zwaar materieel kunnen hun winst blijven maximaliseren door de bedrijfskosten van tests en het onderzoeken van apparatuur in alle veiligheid te elimineren. Dit is vooral voordelig voor bedrijven die afhankelijk zijn van hun voertuigen om in hun levensonderhoud te voorzien.

Berichten over zure regen hebben geleid tot rechtszaken, hoewel er sprake is van nalatigheid van de kant van de regelgevende instanties op het gebied van milieu, die er niet in slagen een regime van behoorlijke milieucontroles in te voeren. Er is nalatigheid in het argument dat het analyseren van de emissies van zware machines niet robuust genoeg is om de operationele efficiëntie van dergelijke voertuigen aan te tonen.

Veel van de buitenlandse bedrijven die in de Verenigde Staten actief zijn, zijn defensieve landen die oude technologieën gebruiken die nooit bedoeld waren voor het operationele doel, met acceptabele maatregelen, laat staan ​​voor zwaar gebruik.

Het is een veelgehoorde bewering dat er elke dag levens verloren gaan als gevolg van wettelijke controles die bedoeld zijn om mensen te beschermen tegen ongevallen. Er is een belangrijke veronderstelling dat levens zullen verloren gaan als ongevallen kunnen worden vermeden. De impact is overweldigend en de impact houdt aan.

Toch zijn er oproepen van regeringen, de raad voor chief energy officers en de National Academy of Scientists om rigoureuze studies uit te voeren, zodat er een solide bewijsbasis is die kan worden verzameld om het effect van regelgevende controles op vervuilingen aan te tonen.

verantwoordelijkheid afschuiven lukt niet. Er is een externe kans dat de geprefereerde oplossingen voor het omgaan met deze problemen en het verbeteren van het lot van elke persoon in de hoop dat toekomstige generaties een beter leven leiden, daadwerkelijk kunnen werken. We kunnen troost putten uit het feit dat dit een werkbare optie is.